Okuste krásu dřeva na vlastní ruce

Truhlářské spoje

Tato část stránek se věnuje starým a osvědčeným tradičním truhlářským spojům, které se vyvíjely a zdokonalovaly po celá staletí. Většina těchto spojů vychází z tesařských technologií. Jsou prověřené staletími, pevné a také dekorativní.

Spoje mohou být lepené i nelepené, tzv. nasucho. Vždy počítají s vlastnostmi dřeva. Dřevo je "živý" materiál, jeho vlastnosti se mění, podle okolností se sesychá, rozpíná, pohybuje se. Spoje musí zajistit, aby dřevo nepraskalo, neuvolňovalo se a podobně. Například správně vyrobený svlak se sesycháním ještě více zpevňuje.

Chceme zde ukázat, jak takové spoje vypadají a jak se vyrábějí pěkně postaru, tradičními nástroji.

Dřevěné hřebíky

.

Dřevěné hřebíky představují starý způsob spojování dřeva, nejčastěji se používaly k přibíjení různých lišt, spojování dílů nábytkových korpusů, k přibíjení prken na svlak (bez rybiny), k přibíjení zad na korpusy nebo prken na rámy. Naopak se nepoužívaly k přibíjení podlahových prken, tam se používaly hřebíky kované.

Ozuby (cinky, rybina)

.

Ozuby, nebo-li lidově cinky, představují základní rohový spoj vynikající svou pevností. Mohou být otevřené, polokryté nebo celokryté.

Svlak

.

Spoj na svlak má různá využití a je to velmi důmyslný spoj dokonale využívající vlastnosti dřeva. Může se použít buď ke zpevnění a zabránění kroucení širokých desek, nebo také jako konstrukční spoj nábytkových korpusů. 

Dlab a čep

.

Tento spoj je vhodný ke spojování rámových kostrukcí, jako například žebříků, lubů a noh u stolů a židlí, příček v okenních rámech a podobně.

Rozpor a čep

.

Velmi obvyklý spoj, používaný na rámové dveře, dvířka skříní a skříněk, okenní rámy a podobně. Může se používat jako lepený i nelepený. 

Pero a drážka

.

V minulosti i v současnosti běžný a často používaný spoj. Používá se při pokládce dřevěných a parketových podlah, obložení, výrobě větších desek, například stolů, při konstrukci nábytku obecně. Další využití je při pobíjení vrat prkny a výrobě svlakovývh dveří nasucho bez lepení. V tomto případě má drážka ten účel, aby při seschnutí materiálu nevznikly otvory a průhledné mezery. U podlah spoj zároveň zajišťuje pevnost.

Hmoždík

.

Hmoždík, nazývaný také mašle, nebo vlaštovčí ocas je spoj sloužící ke spojování větších ploch, jako jsou například desky stolů, víka truhel a různých lavic, deskových dveří (ne rámových) a podobně.

Přeplátování

.

Přeplátování je starý jednoduchý způsob spojování dřeva, který má svůj základ v tesařských konstrukcích (jako všechny staré truhlářské spoje).

Pažení, paz

.

Pažení je jednochuchá stará dřevěná konstrukce (jedna z nejstarších), původem tesařská, využívaná k vytváření stěn a příček v hospodářských budovách (odtud slovo přepažit), postupně přenesená i do truhlářských konstrukcí.

Čep a pero

.

Tento spoj je kombinací perka na konci prkna a na něj navazujícího čepu a používá se hlavně tam, kde je třeba začepovat širší prkno a zejměna tam, kde je je dlab použitý na konci konstrukce.

Kontakt

Miloš Kodýdek
Dnešice 108
Dnešice
334 43

mobil: 736 415 438
info@truhlarstvi-postaru.cz

 

podmínky užití

Stará verze Truhlářství postaru

Stará verze Truhlářství postaru

Truhlářství postaru na Facebooku