Okeníky

.

Okeníky jsou speciální hoblíky určené k snadnému vytváření okenních profilů.

Mají dvě železa, a často, ale ne vždy je tělo tvořené ze dvou částí s nastavitenou vzájemnou polohou pro nastavení šířky profilu podle obráběného hranolu. Vzdálenost se pak reguluje pomocí velkých dřevěných šroubů na boku hoblíku. Pomocí okeníku se vyhobluje okenní profil v jednom kroku bez nutnosti pracovat s několika hobíky po sobě.

Postup práce s okeníkem je popsán v tomto článku.

Okeník

Okeník

Profil okeníku

Profil