Okuste krásu dřeva na vlastní ruce

Okno do roubenky 2 - okenní křídla a kování

.

Druhá část článku o výrobě špaletových oken do roubené chalpy v chanovickém skanzenu. Jde o kopie starých, již nepoužitelných oken. Tato část ukazuje výrobu okenních křídel, výrobě špalety a obložení je věnována samostatná stránka.

1. Na začátku si připravíme hranoly, ze kterých se budou vyrábět rámy a příčky okenních křídel, a srovnáme je mackem.

hranol pro okenní profil

srovnání hranolu mackem

2. Další krok je tvorba okenních profilů pomocí hoblíku okeníku. Ten se nastavuje na potřebný rozměr pomocí šroubů. Okeník vytvoří zároveň vnitřní drážku pro sklo a tmel i vnější ozdobný profil.

okeník

okeník

3. Všimněte si rozdílu - profil na budoucí příčku je ohoblovaný ze dvou stran,

příčka vytvoření okeníkem

okenní příčka

profil pro budoucí rám křídla jen z jedné strany.

profil pro rám křídla

profil rámu okenního křídla

4. Na profilech, které budou tvořit rám křídla (nikoli na příčkách), vyrobíme polodrážku - "falc" (na následující fotografii je vidět na spodní straně z boku zprava), kterou bude okno dosedat do rámu. Bude na třech stranách. Tam kde budou křídla přiléhat k sobě, "falc" nebude. Jeden ze svislých profilů tedy ponecháme, jak je. Profily poté zařežeme na potřebnou délku rámovkou.

zaříznutí profilu rámu

5. Nyní jsou profily připravené a můžeme přistoupit k sestavení rámu křídla pomocí spoje na rozpor a čep. Začneme tím, že na profilech, které budou tvořit svislé části rámu, vytvoříme rozpor. Předkreslíme a vyřízneme.

příprava rozporu

příprava rozporu

rozpor

Je třeba zohlednit tvar profilu - v místě vnitřního rohu rámu bude materiál seříznutý na pokos a lehce do obloučku (viz. foto).

zohlednění tvaru profilu

6. Následuje výroba čepu. Ten bude na těch částech rámu křídla, které budou horizontální. Připravený rozpor obkreslíme na další profilovaný hranol. Opět zohledníme tvar zaoblení profilu.

příprava čepu

příprava čepu

nakreslený čep

7. Čep vyřízneme. Nyní můžeme na zkoušku sesadit rám křídla. Pokud čepy špatně zapadají do rozporů, můžeme je poupravit rašplí.

hotový čep

rašple

zkusmo sestavený rám

8. Nyní máme připravený rám křídla k sesezení, ještě však zbývá vyrobit a osadit středovou příčku. Použijeme spoj na dlab a čep. Vyměříme si místo dlabu v polovině svislé strany rámu. Pomocí pokosníku vyznačíme dva protilehlé řezy pod úhlem 45° a nařízneme je. Dřevo mezi zářezy odsekneme dlátem. Tím vzniklo místo pro dlab.

příprava dlabu pro čep příčky

příprava dlabu pro čep příčky

příprava dlabu pro čep příčky

9. Na takto připraveném místě vytvoříme dlátem zádlab pro čep příčky. Totéž provedeme na protější straně rámu.

místo pro zádlab

výroba zádlabu

hotový zádlab

10. Na obou koncích příčky vytvoříme odpovídající čep. Tužkou si naznačíme místa řezu tak, aby tvar čepu odpovídal tvaru dlabu, a čep vyřízneme. Přední a zadní strana příčky je seříznutá vodorovně, obě boční strany do pokosu.

předkreslení čepu

čep

čep

Takto připravený čep zasadíme do příslušných dlabů v rámu křídla a můžeme pokračovat sesazením celého křídla.

čep příčky

zasazená příčka

11. Spoje namažeme lepidlem a rám sesadíme a stáhneme truhlářskými svorkami. Rohy rámu zajistíme pomocí kolíků.  Zajištění spoje kolíčkem v samostatném článku.

sesazený rám před dokončením

otvor pro kolík

rám zajištěný kolíkem

12. Teď už máme velký kus práce za sebou, ale pořád ještě není konec. Nyní rám opět upneme do hoblice a  ořežeme, případně odstrouhneme dlátem všechny přečnívající konce, a okraj rámu a polodrážku začistíme ohoblováním.

ořežeme přečnívající materiál

začištění rámu dlátem

začištění rámu hoblíkem

začištění polodrážky hoblíkem

začištěný spoj rámu

13. Teď už je okenní křídlo téměř hotové, nakonec ještě po vnějším obvodu vyhoblujeme ozdobnou drážku. Vybereme si vhodný profilový hoblík a začneme na kratší straně - v rohu hoblujeme napříč letokruhy a většinou dojde k vyštípnutí (viz druhý obrázek), které se opraví vyhoblováním drážky na následující kolmé straně. Pokračujeme dokola ze tří stran, na čtvrté straně v místě, kde na sebe naléhají obě křídla, bude klapačka, tam drážku vynecháme. (Není tam ani vnitřní drážka na zavírání okna, strana rámu je rovná.)

profilový hoblík na výrobu ozdobné drážky

vyštípnutý konec polodrážky

hotová ozdobná drážka

tato strana rámu je rovná

14. Ještě zbývá vyrobit klapačku - to je lišta, která kryje mezeru mezi křídly, když je okno zavřené. Připravíme si lištu dlouhou podle vnitřní výšky (světlosti) špalety - výsledná délka klapačky je jen o pár mm kratší, než výška okenního otvoru). Opět připravenou lištu nejprve srovnáme mackem a na protilehlé okraje vyhoblujeme ozdobný profil. Na každé křídlo přijde jedna klapačka, to znamená na jedno okno dvě (zvenku a zevnitř).

vyhoblování profilu na klapačce

profilový hoblík na klapačku

připravení klapačka

15. Potřebnou délku klapačky vyměříme podle šalety tak, aby klapačka byla asi tak o 3 mm kratší než je vnitřní délka (světlost) špalety. Klapačku zařízneme a okraj ostrouhneme dlátem do šikma. Poté klapačku přilepíme z jedné poloviny šířky na rám křídla, na tu stranu, kde je rám rovný - kde není falc. Klapačka bude na každém z obou okenních křídel na jiné straně, při zavření okna bude jedna z vnitřní a druhá z vnější strany (obvykle na pravém křídle uvnitř a na levém z vnějšku).

klapačka - vyměření délky

úprava klapačky

klapačka upravená na potřebnou délku 

16. Klapačku přiložíme na rám tak, aby jednou polovinou své šířky ležela na rámu a druhou polovinou "visela" ve vzduchu, a přibijeme ji hřebíky na krajích a dalším hřebíkem uprostřed do drážky. Hřebíky dorazíme důlčíkem. Pak přidáme další dva do rovné části profilu. Křídla jsou nyní připravena k nátěru a k okování. Na třetím obrázku je znázorněna vzájemná poloha křídel a klapaček, když je okno zavřené.

přibití klapačky

hotová klapačka

klapačka

17. Tak, špaletu a křídla máme hotová, nyní je čas na nátěr. Zde je použita kaseinová tempera. Na závěr připevníme kování. Toto je vyrobené kovářem na zakázku. Tento druh kování ještě více zpevňuje rám křídla. Křídla položíme do špalety a vyrovnáme. Pak si na ně položíme kování. Vyznačíme si místo pro trn a vyvrtáme otvor do špalety. Trn pak z větší části zatlučeme. Do trnu provlečeme čep závěsu a na něj nasadíme závěs. Trn dorazíme a všechny části kování přitlučeme kovanými hřebíky.

připravené kování

vyvrtání otvoru pro trn kování

kování - příprava

přibíjení kování

přibíjení kování

okované křídlo okna

Práce je dokončena - okna zbývá zasklít (pomocí tmelu do polodrážky) a osadit do stavby. Tato okna nemají žádnou kličku na uzavření, budou se zajišťovat v uzavřené poloze pomocí drátu a očka.

špaletová okna

okna zasazená do stavby

roubenka s kastlovými okny - Chanovice

Kontakt

Miloš Kodýdek
Dnešice 108
Dnešice
334 43

mobil: 736 415 438
info@truhlarstvi-postaru.cz

 

podmínky užití

Stará verze Truhlářství postaru

Stará verze Truhlářství postaru

Truhlářství postaru na Facebooku